شرکت هیوا ابزار پاسارگاد در تاریخ 1399.5.5 به شماره ثبت ۳۳۲  به عنوان اولین تولید کننده صفحات ساب و برش در ایران تاسیس گردید.