درباره هیوا

درباره هیوا

شرکت هیوا ابزار پاسارگاد
شرکت هیواابزار پاسارگاد با شروع تولید محصولات منطبق با استانداردهای بین المللی در جهت کیفیت و تنوع محصول در سال ۱۳۹۹ در صدد جذب رضایت مشتریان میباشد.
شرکت هیوا ابزار پاسارگاد جهت تولیدات خود از متخصصان و کارشناسان مجرب که در این ضمینه دارای تجارب و سوابق طولانی هستند قدمی در جهت تولید با کیفیت برداشته است.

چشم انداز

هدف شرکت در راستای ارائه بهترین محصول در سطح کیفیت جهت منافع شرکتها و مشتریان به عنوان یک محصول قدرتمند درعرصه تولیدمطرح گردد.

ماموریت شرکت

شرکت هیوا ابزارتلاش دارد جهت همکاران و مشتریان گرامی بستری ارام،با تضمین کالا و هچنین سود اوری فراهم سازد.
شرکت در قبال مشتریان متعهد میگرددکه بهترین خدمات فروش و پس از فروش ارائه نماید و همچنین به مشتریان این اطمینان را میدهد که بهترین خدمات و کیفیت را داشته باشد.
لذا شرکت جهت اشنایی مشتریان با تشکیل گروهای مجرب جهت نیازهای اسان پی برده تا بتواند خدمات بیشتری ارائه نماید.